Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van:

Henk Woltjer Arts & Illustrations
BTW nr: NL089842765B02
KVK nr:  62604066
adres:     Jan Olphert Vaillantlaan 53
                1086XZ Amsterdam

tel:         +31(0)6 12512908 (maandag t/m vrijdag van 10.00 – 17.00 uur m.u.v. zon- en feestdagen)
e-mail
:    info@henkwoltjer.nl

Artikel 1. Definities

Artikel 2. Toepasselijkheid

Artikel 3. Overeenkomsten

Artikel 4. Prijzen

Artikel 5. Betalingen

Artikel 6. Levering

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

Artikel 8. Ruilen of retourneren van artikelen

Artikel 9. Klachten

Artikel 10. Annulering van uw bestelling

Artikel 11. Herroepen

Artikel 12. Bestellingen/communicatie

Artikel 13. Overmacht

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Vragen, klachten en opmerkingen

Artikel 1. Definities

Henk Woltjer Arts & Illustrations biedt via de website www.henkwoltjer.nl  de mogelijkheid om online tekeningen en prints te bestellen.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website www. henkwoltjer.nl, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.

2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.

2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.


Artikel 3. Overeenkomsten

Een overeenkomst komt tot stand na aanvaarding door de klant van het aanbod op de website. Henk Woltjer Arts & Illustrations is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.


Artikel 4. Prijzen

4.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief 21% BTW. BTW bedragen worden niet apart vermeld.

4.2 Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs incl. verzendkosten via onze website gecommuniceerd. De verzendkosten binnen Nederland zijn gratis. Voor zendingen naar andere landen binnen en buiten Europa geldt een bijdrage van € 8,50 in de bezorgkosten (Track & Trace).

4.3  Henk Woltjer Arts & Illustrations kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Artikel 5. Betalingen

5.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een klant kunnen nadere (betalings-/bestel) voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Betaling is mogelijk via:

a) iDEAL: Als u gebruik maakt van internetbankieren ABN AMRO, Fortis, ING, Rabobank of SNS Bank dan kunt u direct met iDEAL betalen. U rekent dan snel en gemakkelijk af in de vertrouwde internetbetaalomgeving van uw eigen bank. Betalen zoals u eigenlijk al gewend bent.
Een elektronische betaling via Internet is te vergelijken met een PIN-betaling in een winkel. Voor meer informatie over het gebruik van iDEAL op onze website, klik op: iDEAL.

b) In geval van betaling vooruit middels overboeking per bank of giro dient uw betaling volledig binnen 5 werkdagen (ma – vrij m.u.v. zon-en feestdagen) na orderdatum door Henk Woltjer Arts & Illustrations te zijn ontvangen. Mocht dit echter om welke reden dan ook niet lukken binnen de gestelde periode dan kunt u ons dit van tevoren laten weten en zullen wij het artikel na overleg langer voor u vasthouden. Klanten binnen de EU kunnen een betaling verrichten d.m.v. een SEPA overboeking a.d.h.v. de IBAN en BIC nummers in de bestelbevestiging. Banken garanderen een betaling binnen 3 werkdagen.

c) MasterCard / Visa via Mollie.

5.3 Betalingstermijn. In geval van betaling vooruit middels overboeking per bank of giro dient uw betaling volledig binnen 5 werkdagen (ma t/m vrij m.u.v. zon- en feestdagen) na orderdatum door Henk Woltjer Arts & Illustrations te zijn ontvangen, gedurende deze termijn worden de artikelen gereserveerd. Is uw betaling niet binnen de genoemde periode ontvangen of zonder tegenbericht, dan vervalt de reservering. Bij geen bericht of betaling zal Henk Woltjer Arts & Illustrations de bestelling annuleren en het artikel weer vrij geven voor verkoop.

5.4 De klant geeft Henk Woltjer Arts & Illustrations toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.

5.5 Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Henk Woltjer Arts & Illustrations.

Artikel 6. Levering

6.1 Henk Woltjer Arts & Illustrations streeft ernaar om bestellingen op dezelfde werkdag, doch uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling ter verzending aan te bieden. Hiertoe is Henk Woltjer Arts & Illustrations echter niet verplicht.

6.2 Een bestelling wordt niet verzonden indien deze niet compleet verzonden kan worden, tenzij hier overleg met de klant over heeft plaatsgevonden. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 7 werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Henk Woltjer Arts & Illustrations zal in dat geval voor directe terugbetaling zorg dragen.

6.3 Aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist.


Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat over bij aflevering van het product op het afleveradres.


Artikel 8. Retourneren van artikelen

Via de website wordt zo veel mogelijk informatie gegeven over de producten. Mocht een product desondanks niet aan uw verwachting voldoen, dan kan deze geruild of geretourneerd worden.

Retourbeleid;
De toegezonden producten kunnen worden geruild en/of retour genomen, mits u
Henk Woltjer Arts & Illustrations uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst telefonisch of per e-mail hiervan op de hoogte stelt en indien voldaan is aan onderstaande voorwaarden;

8.1 Voor het terugzenden gelden de volgende voorwaarden:

8.1.1 Vooraf aanmelden
U dient altijd vooraf kenbaar te maken dat u een artikel wilt retourneren of ruilen. Meld de retour/ruiling via
info@henkwoltjer.nl Binnen 2 werkdagen (ma – vrij m.u.v. zon- en feestdagen 10.00 – 17.00 uur) zullen wij deze bevestigen met retourinstructies.

8.1.2
Retourinstructies
Na aanmelding van uw retourwens ontvangt u uiterlijk binnen 2 werkdagen ( ma t/m vrij exclusief zon- en feestdagen) per e-mail een bevestiging met retourinstructies. Bij uw retourzending vermeldt u uw bestelnummer, naam en indien betaald d.m.v. overboekingen: bank/girorekeningnummer of IBAN / BIC nummer.

8.1.3 Retourtermijn retourzending
Na melding van retournering aan Henk Woltjer Arts & Illustrations dient het artikel per omgaande, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen (ma t/m vrij m.u.v .zon-en feestdagen) afgeleverd te zijn bij Henk Woltjer Arts & Illustrations. Voor België/Duitsland geldt een retourtermijn van 7 werkdagen. Retourzendingen verzonden buiten genoemde retourperiode worden niet geaccepteerd tenzij vooraf anders afgesproken.

8.1.4 Voorwaarden retourzending
Tekeningen en prints zijn erg kwetsbaar. Bij retourzending geldt als voorwaarde dat de producten in originele staat van verzending zijn en onberispelijk zijn, zonder vouwen, vlekken, vingervlekken e.d. en zijn voorzien van het beschermende vloeipapier. Producten die zijn beschadigd en niet in perfecte staat zijn en niet zijn verzonden in de originele verpakking en die naar ons inzicht niet meer verkocht kunnen worden, worden niet retour genomen.

8.1.5 Bevestiging retourontvangst en creditering van het aankoopbedrag
Na ontvangst van uw order zullen wij deze inspecteren op bovengenoemde punten. U ontvangt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 3 werkdagen een e-mail bij ontvangst van uw product,
Henk Woltjer Arts & Illustrations zal zorg dragen voor restitutie van het aankoopbedrag in principe direct maar uiterlijk binnen 2 werkdagen na retourontvangst. Restitutie is exclusief in rekening gebrachte verzendkosten. Kosten voor retourzending zijn voor rekening van de klant.

8.2.1 Retourzendingen dienen te allen tijde voldoende te worden gefrankeerd. Deze kosten zijn voor eigen rekening. Retourzendingen die niet voldoende zijn gefrankeerd worden ten alle tijden geweigerd.

8.2.2 Wij zijn niet verantwoordelijk voor zoekgeraakte retourzendingen. De klant is verantwoordelijk voor het ordelijk verpakken en verzenden van een retourzending.


Artikel 9. Klachten

Klacht met betrekking tot levering van uw bestelling
9.1 Na ontvangst van uw bestelling dient u de geleverde producten onmiddellijk te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk per e-mail te melden. Mocht een product niet geleverd zijn conform uw bestelling of niet voldoen aan de omschrijving op onze website, dient u dit per omgaande aan ons te melden. Dit kan d.m.v. telefonisch contact (op werkdagen ma-vr, m.u.v. zon- en feestdagen tussen 10.00 en 17.00 uur) met ons op te nemen of een e-mail te sturen aan info@henkwoltjer.nl vermeld s.v.p. het bestelnummer.
Mocht er iets niet in orde zijn neemt u dan s.v.p. altijd contact met ons op! We zullen ons uiterste best doen om de voor u best mogelijke oplossing aan te reiken!


Artikel 10. Annulering van uw bestelling

U kunt uw bestelling te allen tijde annuleren, zonder opgaaf van reden en zonder betaling van een boete, mits het artikel nog niet verzonden is. Is het artikel verzonden dan gelden de normale retourbepalingen, zie artikel 8.
Wij waarderen het zeer wanneer u ons zo spoedig mogelijk in kennis stelt van uw annulering. Dit kan per e-mail: info@henkwoltjer.nl
vermeld s.v.p. uw bestelnummer of telefonisch: 0031(0)612512908 (ma – vrij  10.00 – 17.00 uur, m.u.v. zon- en feestdagen).


Artikel 11. Herroepen

11.1 De koper heeft, conform de wet koop op afstand, het recht om de bestelling van nieuwe artikelen binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling te herroepen, zonder betaling van een boete en zonder opgave van redenen. De koper heeft dan ook de mogelijkheid om het orderbedrag gerestitueerd te krijgen. Henk Woltjer Arts & Illustrations crediteert in dit geval ook de reeds in rekening gebrachte kosten voor de levering op het bezorgadres.

11.2 Hiertoe dient u binnen 14 dagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met info@henkwoltjer.nl In deze e-mail dient u uw naam, ordernummer en (indien van toepassing) uw bankgegevens te vermelden. Tevens geeft u aan dat u uw order wenst te annuleren conform de wet koop op afstand. Mits uw verzoek voldoet aan het bovenstaande, ontvangt u uiterlijk binnen 2 werkdagen een bevestiging.

11.3 Uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst op het afleveradres dient het artikel teruggestuurd te worden voor rekening van de klant. U ontvangt een bevestiging per e-mail zodra wij uw zending hebben ontvangen en afgehandeld. Mits voldaan, vindt restitutie van het orderbedrag (minus de kosten voor verzending) uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst retourzending door Henk Woltjer Arts & Illustrations plaats.

11.4 Het recht op herroeping vervalt om het moment dat er niet volledig aan alle voorwaarden van artikel 12 wordt voldaan. In dit laatste geval zal uw terugzending dan beschouwd worden als een retournering conform artikel 8 of 9 van onze voorwaarden.


Artikel 12. Bestellingen/communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Henk Woltjer Arts & Illustrations , dan wel tussen Henk Woltjer Arts & Illustrations en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en  Henk Woltjer Arts & Illustrations, is Henk Woltjer Arts & Illustrations niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van Henk Woltjer Arts & Illustrations


Artikel 13. Overmacht

Henk Woltjer Arts & Illustrations heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mede te delen en zulks zonder dat Henk Woltjer Arts & Illustrations gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.


Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2 Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over onze producten of diensten. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via: info@henkwoltjer.nl

14.3 Geschillen tussen partijen kunnen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

14.4 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard:

zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven,

zullen Henk Woltjer Arts & Illustrations en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.


Vragen, klachten en opmerkingen

Mocht u na het lezen van deze Voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze Voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact met ons op.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze voorwaarden mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van Henk Woltjer Arts & Illustrations

Terms of Sale

These Terms of Sale apply to all offers made by Henk Woltjer Arts & Illustrations, all orders placed by you and all agreements concluded between us in relation to the products and services offered on this website.

Return Rights We are committed to quality products. If for any reason you are not completely satisfied with your purchase, you may return it within 14 days of receipt provided you inform Henk Woltjer Arts & Illustrations at the latest within 14 days after receiving your order  by telephone or e-mail and receive a free replacement or a full refund for the price of the product. Shipping charges will not be refunded.

If your order should arrive in less than satisfactory condition, we offer a convenient Photo Return option. Simply take a digital photo of the item and one of the tube it arrived in, attach them to an email and send to info@henkwoltjer.nl.

After receiving your return order you will receive a confirmation e-mail with return instructions at the latest within 2 working days. Please include in your e-mail: your order number, your name, the shipping ID or item number, a brief description of the reason for the return, and let us know whether you are seeking a replacement or a refund. Your request will be processed within 2 working days and you will receive an email letting you know your replacement is under production or your refund is being processed.

After notification of your return order to Henk Woltjer Arts & Illustrations the product should have been delivered by return or at the latest within 5 working days at Henk Woltjer Arts & Illustrations. For other countries in the EU  the return period is 7 working days. Returns are not accepted outside the return period un less previously agreed otherwise. To return your item(s) please pack them in the original tube and include the completed Return instructions form which you will find in the tube included with your order. Be sure to specify the reason for the return and what action you would like us to take: replacement or refund. We strongly encourage you to return your item via a trackable method.

Drawings and prints are very  fragile.  In return shipment there is a condition that the products are in original state of dispatch and impeccably, without folding, stains, fingerprints etc. and are equipped with the protective tissue paper. Products that are damaged and not in perfect condition and has not been sent in the original undamaged packaging and no longer can be sold to our understanding, will not be refunded.

After receiving your return order we will inspect it on all of the above. You will receive an e-mail as soon as possible at the latest within 3 working days Henk Woltjer Arts & Illustrations will take care of the refund of the purchase price at the latest within 2 working days after the return receipt. Shipping charges will not be refunded. Returns must be stamped sufficiently at any time. The rate is for own account. Returns that are not sufficiently stamped will be refused at any time. Henk Woltjer Arts & Illustrations is not responsible for lost returns. The consumer is responsible for decent packaging and sending of the return shipment.

Complaints After receipt of your order you should immediately inspect the delivered products. Any defects should be reported immediately by email. If a product was delivered not in accordance with your order or it did not meet  the description on our website you need to notify us by return.  You can do this by calling Henk Woltjer Arts & Illustrations on 0031 (0)612512908  (mo-fri 10.00-17.00)  or sending an e-mail to info@henkwoltjer.nl. Always mention your ordernumber. Should something not be okay please contact us! We will do our utmost in order to provide the best possible solution for you!

Cancellation You can cancel your order at any time, without giving any reason and without penalty, if the item is not yet submitted. If the article is send then apply the normal return provisions. We appreciate it to inform us as soon as possible of a cancellation. Please send an e-mail to  info@henkwoltjer.nl and mention your ordernumber  You can also phone us; 0031(0)612512908 (mo-fri 10.00-17.00)

Countermand

You can repudiate an order without giving reasons for a period of reflection of at least 14 days in order of the distance selling law.

The reflection period starts on the day the product   is received by you.

The buyer has the possibility to get refunded the order amount. Henk Woltjer Arts & Illustrations will credit in this case also the delivery charges. To do this, notify us within 14 days of receipt at the delivery address. Send an e-mail to info@henkwoltjer.nl with your name, ordernumber and your bank information. You also indicate that you wish to cancel your order in accordance to the distance selling law. If your request meets the above, you will receive a confirmation email within 2 working days.
Drawings and prints are very  fragile.  In return shipment there is a condition that the products are in original state of dispatch and impeccably, without folding, stains, fingerprints etc. and are equipped with the protective tissue paper. Products that are damaged and not in perfect condition and has not been sent in the original undamaged packaging and no longer can be sold to our understanding, will not be refunded. You will receive a confirmation by email once we have received your shipment.   Provided that it is met, the order amount is refunded (minus the cost of shipping) at the latest within 7 working days after receipt.

Pricing Notwithstanding the product prices shown on the website, we cannot confirm the price of an item until you order. Despite our best efforts, a small number of the items shown on the website may be mispriced as a result of price changes that are implemented at or about the time of your visit to the website. However, we do not charge your credit card until after your order has entered the shipping process.
Acceptance of Order We reserve the right to refuse or cancel any order. In such event your sole recourse shall be the return of amounts paid by you related to such order (if any).

Product Descriptions We attempt to describe our products offered as accurately as possible. However, we do not warrant that product descriptions or other content of the website are 100% accurate, complete, reliable, current or error-free. If a product offered by us and purchased by you is not as described, your sole remedy is to return it in unused condition for a conforming replacement, refund or credit.

Disclaimer We are not liable for any financial damage (including but not limited to the cost of any replacement purchase) that may occur because of non-timely arrival or any lack of availability or conformity of the product.

Modification And Severability We reserve the right to make changes to our website, our policies, our Terms of Use and these Terms of Sale at any time and in our sole discretion. Therefore, you should review our policies, terms and conditions each time you visit the website. Your continued use of the website after we make any such changes constitutes your binding acceptance of those changes. If any of the terms or conditions herein shall be deemed invalid, void, or for any reason unenforceable, that term or condition shall be deemed severable and shall not affect the validity and enforceability of any remaining term or condition.

Force majeure Henk Woltjer Arts & Illustrations has, in the case of force majeure the right to suspend the execution of the customer’s order at its option or to dissolve the agreement without judicial intervention by this to inform in writing to the customer and this without that Henk Woltjer Arts & Illustrations is obliged to pay any compensation unless in the circumstances according to the standards of reasonableness and fairness would be unacceptable.

Applicable law

Exclusively Dutch law is applicable on all rights, obligations, offers, orders and agreements to which these conditions apply, as well as to these conditions. Disputes between the parties can be submitted to the competent court in Netherlands

All rights reseved. No part of these terms may be copied, stored and/or distributed without the written permission of Henk Woltjer Arts & Illustrations

Updated April 2015

Geef een reactie